SpatialReferenceSystem

Map.SpatialReferenceSystem property

SpatialReferenceSystem av kartan.

public SpatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem { get; set; }

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Argument ärnull.
ArgumentException Värdet är inteProjected ellerGeographic .

Se även