Class MapLayer

MapLayer class

AMapLayer är en basklass för lager inutiMap.

public abstract class MapLayer : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
Opacity { get; set; }Opacitet för lagret.

Metoder

namnBeskrivning
abstract Dispose()Förfogar över resurser.

Se även