MapLayer

MapLayer class

AMapLayer är en basklass för lager inutiMap.

public abstract class MapLayer : IDisposable

Egenskaper

namn Beskrivning
Opacity { get; set; } Opacitet för lagret.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Dispose() Förfogar över resurser.

Se även