Struct Measurement

Measurement structure

Ett tal som indikerar ett renderingsmått.

public struct Measurement

Konstruktörer

namnBeskrivning
Measurement(double, Unit)Skapar ny instans.

Egenskaper

namnBeskrivning
static Zero { get; }Ett mått på noll längd.
Unit { get; }En måttenhet.
Value { get; }En siffra som anger längden på mätningen.

Metoder

namnBeskrivning
static Inches(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i tum.
static MapUnits(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i kartor Spatial Reference units.
static MetersOnEarth(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i meter på jorden.
static Millimeters(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i millimeter.
static Pixels(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i pixlar.
static Points(double)Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i punkter.
override ToString()Returnerar denna instans konverterad till sträng.
operator /Dela mätning med faktor.
implicit operatorReturnerar en ny instans avMått som representerar längden i pixlar.
operator *Multiplicerar mätning med faktor.

Se även