Measurement

Measurement structure

Ett tal som indikerar ett renderingsmått.

public struct Measurement

Konstruktörer

namn Beskrivning
Measurement(double, Unit) Skapar ny instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
static Zero { get; } Ett mått på noll längd.
Unit { get; } En måttenhet.
Value { get; } En siffra som anger längden på mätningen.

Metoder

namn Beskrivning
static Inches(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i tum.
static MapUnits(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i kartor Spatial Reference units.
static MetersOnEarth(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i meter på jorden.
static Millimeters(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i millimeter.
static Pixels(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i pixlar.
static Points(double) Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i punkter.
override ToString() Returnerar denna instans konverterad till sträng.
operator / Dela mätning med faktor.
implicit operator Returnerar en ny instans avMått som representerar längden i pixlar.
operator * Multiplicerar mätning med faktor.

Se även