Class RasterMapLayer

RasterMapLayer class

Ett lager inutiMap som representerar ett rasterlagerdata.

public class RasterMapLayer : MapLayer

Konstruktörer

namnBeskrivning
RasterMapLayer(RasterLayer, RasterColorizer, bool)Skapar ny instans.

Egenskaper

namnBeskrivning
Colorizer { get; set; }Colorizer att använda för att rendera celler i rastret.
Opacity { get; set; }Opacitet för lagret.
Resampling { get; set; }Anger förvrängningsalternativ för lagret på en karta.

Metoder

namnBeskrivning
override Dispose()Förfogar över resurser.

Se även