Class RasterMapResampling

RasterMapResampling class

Den här klassen beskriver hur man samplar om ett rasterlager när man renderar en karta.

public class RasterMapResampling

Konstruktörer

namn Beskrivning
RasterMapResampling() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Anger rasterhöjd på en karta i pixlar och kolumner. Om värdet är satt till 0, beräknas höjden automatiskt. Standardvärdet är “0”.
Width { get; set; } Anger rasterbredd på en karta i pixlar och kolumner. Om värdet är satt till 0, beräknas bredden automatiskt. Standardvärdet är “0”.

Se även