Render

Render(Map, string)

Återger kartan.

public void Render(Map map, string outputPath)
Parameter Typ Beskrivning
map Map Karta att rendera.
outputPath String Sökväg till utdatafilen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Alla argument ärnull.
IOException Ett I/O-fel uppstod.

Se även


Render(Map, AbstractPath)

Återger kartan.

public void Render(Map map, AbstractPath outputPath)
Parameter Typ Beskrivning
map Map Karta att rendera.
outputPath AbstractPath Sökväg till utdatafilen.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Alla argument ärnull.
IOException Ett I/O-fel uppstod.

Se även