Renderers

Renderers class

Renderers för alla format som stöds.

public static class Renderers

Egenskaper

namn Beskrivning
static Bmp { get; } En renderare som renderar till BMP-formatet.
static Jpeg { get; } En renderare som renderar till JPEG-format.
static Png { get; } En renderare som renderar till PNG-format.
static Svg { get; } En renderare som renderar till SVG-format.

Se även