Enum StrokeStyle

StrokeStyle enumeration

Anger en linjestil.

public enum StrokeStyle

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Solid0Anger en vanlig linje.
None1Anger att ingen linje ska dras.
Dash2Anger en streckad linje.
Dot3Anger en prickad linje.
DashDot4Anger alternativa punkter och streck.
DashDotDot5Anger en streck-punkt-punkt-linje.
Custom6Anpassad streckmönsterlinje.

Se även