StrokeStyle

StrokeStyle enumeration

Anger en linjestil.

public enum StrokeStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Solid 0 Anger en vanlig linje.
None 1 Anger att ingen linje ska dras.
Dash 2 Anger en streckad linje.
Dot 3 Anger en prickad linje.
DashDot 4 Anger alternativa punkter och streck.
DashDotDot 5 Anger en streck-punkt-punkt-linje.
Custom 6 Anpassad streckmönsterlinje.

Se även