Unit

Unit enumeration

En måttenhet.

public enum Unit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Pixels 0 Anger pixlar.
Points 1 Anger punkter. Det finns 72 poäng i tum.
Millimeters 2 Anger millimeter.
Inches 3 Anger tum. En tum är 25,4 millimeter.
MapUnits 4 Specificerar specifika kartenheter för rumslig referens.
MetersOnEarth 5 Anger en längd i faktiska meter på jorden oavsett vad som ärSpatialReferenceSystem .

Se även