VectorMapLayer

VectorMapLayer class

Ett lager inutiMap som representerar ett vektorlagerdata.

public class VectorMapLayer : MapLayer

Konstruktörer

namn Beskrivning
VectorMapLayer(FeaturesSequence) Skapar ny instans med standardsymbolizer.
VectorMapLayer(FeaturesSequence, VectorSymbolizer) Skapar ny instans med standardsymbolizer.
VectorMapLayer(VectorLayer, bool) Skapar ny instans med standardsymbolizer.
VectorMapLayer(FeaturesSequence, VectorSymbolizer, Labeling) Skapar ny instans med standardsymbolizer.
VectorMapLayer(VectorLayer, VectorSymbolizer, bool) Skapar ny instans.
VectorMapLayer(VectorLayer, VectorSymbolizer, Labeling, bool) Skapar ny instans.

Egenskaper

namn Beskrivning
FeaturesSequence { get; } Funktionssekvensen som representeras av dettaVectorMapLayer .
Labeling { get; set; } Anger förvrängningsalternativ för kartlagret.
Opacity { get; set; } Opacitet för lagret.
Symbolizer { get; set; } Symboliserare att använda för att återge funktioner i lagret.

Metoder

namn Beskrivning
override Dispose() Kastar resurser.
ImportSld(AbstractPath, SldImportOptions) Importerar stil från Styled Layer Descriptor-fil som finns på den angivna sökvägen.
ImportSld(string, SldImportOptions) Importerar stil från Styled Layer Descriptor-fil som finns på den angivna sökvägen.
ImportSldFromString(string, SldImportOptions) Importerar stil från den angivna strängen för beskrivning av stillager.

Se även