Class GeographicSpatialReferenceSystemParameters

GeographicSpatialReferenceSystemParameters class

Parametrar för att skapa geografiska SRS. Parametrar har rimliga standardinställningar, så du måste bara tilldela några av dem. Om du tilldelarnull för valfri parameter kommer ett standardvärde att användas.

public class GeographicSpatialReferenceSystemParameters

Konstruktörer

namnBeskrivning
GeographicSpatialReferenceSystemParameters()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AngularUnit { get; set; }Enheter som ska användas i denna SRS. Standard ärDegree .
AxisesOrder { get; set; }Axlarnas ordning. Standard tillLongitudeLatitude .
Datum { get; set; }Datum för geografisk SRS. Standard ärWgs84 .
LatitudeAxis { get; set; }Axel som beskriver latitud. Standard är axel med nordlig riktning.
LongitudeAxis { get; set; }Axel som beskriver longitud. Standard är axel med östlig riktning.
Name { get; set; }Namn på geografisk SRS. Standard är “Unamed”.
PrimeMeridian { get; set; }Primmeridianen för denna SRS. Standard ärGreenwich .

Se även