Enum AttributeDataType

AttributeDataType enumeration

Datatypen för ett funktionsattribut.

public enum AttributeDataType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Integer032-bitars heltal.
Long164-bitars heltal.
Guid2En globalt unik identifierare (GUID).
Boolean3Booleskt (sant/falskt) värde.
Double4Dubbelprecision reellt tal.
Date5Datumvärde.
Time6Tidsvärde.
DateTime7Datum och tid värde.
String8Strängvärde.

Se även