Class AttributesConverterActions

AttributesConverterActions class

Valfria åtgärder med attribut för destinationslagret.

public class AttributesConverterActions

Konstruktörer

namnBeskrivning
AttributesConverterActions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
Exclude { get; set; }Setstrue för att utesluta attributet från destinationslagret. Det initiala värdet ärfalse .

Se även