Class ConversionOptions

ConversionOptions class

Alternativ för att konvertera data mellan format.

public class ConversionOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
ConversionOptions()Default_Constructor

Egenskaper

namnBeskrivning
AttributesConverter { get; set; }En anpassad omvandlare för attribut. Det tillåter oss att byta namn på eller utesluta destinationsattribut. Om intenull anropas det för varje attribut i källskiktet och förväntas ändra det vid behov.
DestinationDriverOptions { get; set; }Drivrutinsspecifika alternativ för destinationslagret.
DestinationSpatialReferenceSystem { get; set; }Rumsligt referenssystem att tilldela mållager.
SourceDriverOptions { get; set; }Drivrutinsspecifika alternativ för källlagret.

Se även