Class ConversionOptions

ConversionOptions class

Alternativ för att konvertera data mellan format.

public class ConversionOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ConversionOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
AttributesConverter { get; set; } En anpassad omvandlare för attribut. Det tillåter oss att byta namn på eller utesluta destinationsattribut. Om intenull anropas det för varje attribut i källskiktet och förväntas ändra det vid behov.
DestinationDriverOptions { get; set; } Drivrutinsspecifika alternativ för destinationslagret.
DestinationSpatialReferenceSystem { get; set; } Rumsligt referenssystem att tilldela mållager.
SourceDriverOptions { get; set; } Drivrutinsspecifika alternativ för källlagret.

Se även