Class DatabaseDriver

DatabaseDriver class

En drivrutin för ett specifikt databasbaserat format.

public abstract class DatabaseDriver : Driver

Metoder

namnBeskrivning
abstract OpenDataset(IDbConnection)Öppnar datasetet.

Se även