Class DatabaseDriverOptions

DatabaseDriverOptions class

Alternativ för enDatabaseDriver .

public abstract class DatabaseDriverOptions : DriverOptions

Egenskaper

namnBeskrivning
CloseLinearRing { get; set; }Bestämmer om stänga en ostängdLinearRing i varje geometri. Standard tillfalse .
CreateMidpoints { get; set; }Bestämmer om lägga till en ny punkt i mitten till varje segment av geometri. Standard tillfalse .
DeleteNearPoints { get; set; }Bestämmer om radera nära punkter i varje geometri. Standard tillfalse .
DeleteNearPointsDistance { get; set; }Bestämmer avstånd förDeleteNearPoints . Standard till0 .
LinearizationTolerance { get; set; }En tolerans att använda för att linjärisera kurvgeometrier.
MPrecisionModel { get; set; }APrecisionModel som kommer att tillämpas på M coordinate när geometrier läggs tillVectorLayer eller när de läses frånVectorLayer . Standardvärdet ärExact .
SimplifySegments { get; set; }Bestämmer om raderingspunkter som ligger på samma segment i varje geometri. Standard tillfalse .
SimplifySegmentsDistance { get; set; }Bestämmer avstånd förSimplifySegments . Standard till0 .
SpatialReferenceSystemMode { get; set; }Bestämmer hur de okända geometriernas SRS för databasen ska hanteras när de läggs till i lagret. Standardvärdet ärThrowException .
ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }Bestämmer om geometrier ska valideras när de läggs till i lagret. Om satt tilltrue ,IsValid anropas för each geometri när den läggs till i lagret och om valideringen misslyckas (IsValid ärfalse ),GisException kastas.
WritePolygonsAsLines { get; set; }Bestämmer om transformation av polygon eller multipolygon till linjesträng är tillåten. Standard tillfalse .
XYPrecisionModel { get; set; }APrecisionModel som kommer att tillämpas på X- och Y-koordinater när geometrier läggs tillVectorLayer eller när de läses frånVectorLayer . Standardvärdet ärExact .
ZPrecisionModel { get; set; }APrecisionModel som kommer att tillämpas på Z coordinate när geometrier läggs tillVectorLayer eller när de läses frånVectorLayer . Standardvärdet ärExact .

Se även