Dataset.CreateLayer

CreateLayer()

Skapar ett nytt vektorlager och öppnar det för tillägg.

public virtual VectorLayer CreateLayer()

Returvärde

AVectorLayer öppnat för skrivning.

Se även


CreateLayer(SpatialReferenceSystem)

Skapar ett nytt vektorlager och öppnar det för tillägg.

public virtual VectorLayer CreateLayer(SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
ParameterTypBeskrivning
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem för det nya lagret.

Returvärde

AVectorLayer öppnat för skrivning.

Se även


CreateLayer(DriverOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar ett nytt vektorlager och öppnar det för tillägg.

public virtual VectorLayer CreateLayer(DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem = null)
ParameterTypBeskrivning
optionsDriverOptionsÖppna alternativ.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem för det nya lagret.

Returvärde

AVectorLayer öppnat för skrivning.

Undantag

undantagskick
NotSupportedExceptionSkapande av lager stöds inte för denna datauppsättning.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.
GisExceptionFel när lagret skapades.

Se även


CreateLayer(string, SpatialReferenceSystem)

Skapar ett nytt vektorlager med angivet namn och öppnar det för tillägg.

public virtual VectorLayer CreateLayer(string name, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem = null)
ParameterTypBeskrivning
nameStringLagrets namn.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem för det nya lagret.

Returvärde

AVectorLayer öppnat för skrivning.

Undantag

undantagskick
NotSupportedExceptionSkapande av lager stöds inte för denna datauppsättning.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.
GisExceptionFel när lagret skapades.

Se även


CreateLayer(string, DriverOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar ett nytt vektorlager med angivet namn och öppnar det för tillägg.

public virtual VectorLayer CreateLayer(string name, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem = null)
ParameterTypBeskrivning
nameStringLagrets namn.
optionsDriverOptionsÖppna alternativ.
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem för det nya lagret.

Returvärde

AVectorLayer öppnat för skrivning.

Undantag

undantagskick
NotSupportedExceptionSkapande av lager stöds inte för denna datauppsättning.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.
GisExceptionFel när lagret skapades.

Se även