Dataset.Open

Open(string, FileDriver)

Öppnar datasetet.

public static Dataset Open(string path, FileDriver driver)
ParameterTypBeskrivning
pathStringSökväg till datasetet.
driverFileDriverDrivrutin att använda.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionVägen ärnull.
GisExceptionDet gick inte att läsa datauppsättningen.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.

Se även


Open(AbstractPath, FileDriver)

Öppnar datasetet.

public static Dataset Open(AbstractPath path, FileDriver driver)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till datasetet.
driverFileDriverDrivrutin att använda.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionVägen ärnull.
GisExceptionDet gick inte att läsa datauppsättningen.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.

Se även


Open(string, FileDriver, DriverOptions)

Öppnar datasetet.

public static Dataset Open(string path, FileDriver driver, DriverOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathStringSökväg till datasetet.
driverFileDriverDrivrutin att använda.
optionsDriverOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantagskick
ArgumentExceptionOptions-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullExceptionVägen ärnull.
GisExceptionDet gick inte att läsa datauppsättningen.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.

Se även


Open(AbstractPath, FileDriver, DriverOptions)

Öppnar datasetet.

public static Dataset Open(AbstractPath path, FileDriver driver, DriverOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till datasetet.
driverFileDriverDrivrutin att använda.
optionsDriverOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantagskick
ArgumentExceptionOptions-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullExceptionVägen ärnull.
GisExceptionDet gick inte att läsa datauppsättningen.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.

Se även


Open(IDbConnection, DatabaseDriver)

Öppnar datasetet.

public static Dataset Open(IDbConnection connection, DatabaseDriver driver)
ParameterTypBeskrivning
connectionIDbConnectionÖppnad anslutning till databasen.
driverDatabaseDriverDrivrutin att använda.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantagskick
ArgumentExceptionOptions-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullExceptionVägen ärnull.
GisExceptionDet gick inte att läsa datauppsättningen.
IOExceptionEtt I/O-fel uppstod.

Se även