DriverOptions.SimplifySegments

DriverOptions.SimplifySegments property

Bestämmer om raderingspunkter som ligger på samma segment i varje geometri. Standard tillfalse .

public bool SimplifySegments { get; set; }

Anmärkningar

Detta är ett öppningsalternativ - det påverkar inte skapandet.

Se även