DriverOptions.ValidateGeometriesOnWrite

DriverOptions.ValidateGeometriesOnWrite property

Bestämmer om geometrier ska valideras när de läggs till i lagret. Om satt tilltrue ,IsValid anropas för each geometri när den läggs till i lagret och om valideringen misslyckas (IsValid ärfalse ),GisException kastas.

public bool ValidateGeometriesOnWrite { get; set; }

Anmärkningar

Detta är ett skapande alternativ - det påverkar inte öppningen.

Se även