DriverOptions.WritePolygonsAsLines

DriverOptions.WritePolygonsAsLines property

Bestämmer om transformation av polygon eller multipolygon till linjesträng är tillåten. Standard tillfalse .

public bool WritePolygonsAsLines { get; set; }

Anmärkningar

Detta är ett skapande alternativ - det påverkar inte öppningen.

Se även