DriverOptions.XYPrecisionModel

DriverOptions.XYPrecisionModel property

APrecisionModel som kommer att tillämpas på X- och Y-koordinater när geometrier läggs tillVectorLayer eller när de läses frånVectorLayer . Standardvärdet ärExact .

public PrecisionModel XYPrecisionModel { get; set; }

Se även