DriverOptions.ZPrecisionModel

DriverOptions.ZPrecisionModel property

APrecisionModel som kommer att tillämpas på Z coordinate när geometrier läggs tillVectorLayer eller när de läses frånVectorLayer . Standardvärdet ärExact .

public PrecisionModel ZPrecisionModel { get; set; }

Se även