Class Drivers

Drivers class

Drivrutiner för alla format som stöds.

public static class Drivers

Egenskaper

namnBeskrivning
static Csv { get; }En drivrutin för CSV-formatet.
static EsriAscii { get; }En drivrutin för Esri AscII rasterformat.
static EsriJson { get; }En drivrutin för EsriJson-formatet.
static FileGdb { get; }En drivrutin för ESRI File Geodatabase-formatet.
static GDAL { get; }En drivrutin för GDAL-formatet.
static GeoJson { get; }En drivrutin för GeoJSON-formatet.
static GeoTiff { get; }En drivrutin för rasterformatet GeoTIFF eller TIFF.
static Gml { get; }En drivrutin för GML-formatet.
static Gpx { get; }En drivrutin för GPX-formatet.
static InMemory { get; }En drivrutin för arbete med data i minnet.
static Kml { get; }En drivrutin för KML-formatet.
static MapInfoInterchange { get; }En drivrutin för MapInfo Interchange Format.
static MapInfoTab { get; }En drivrutin för MapInfo Tab-formatet.
static OsmXml { get; }En drivrutin för OSM XML-formatet.
static PostGis { get; }En drivrutin för PostGIS-databasen.
static Shapefile { get; }En drivrutin för Shapefile-formatet.
static SqlServer { get; }En drivrutin för SQL Server-databasen.
static TopoJson { get; }En drivrutin för TopoJSON-formatet.
static XyzTiles { get; }En drivrutin för den sida vid sida webbkartan som OpenStreetMaps, Google Maps, etc.

Se även