Extent.Contains

Contains(double, double)

Bestämmer om denna utsträckning innehåller en koordinat som definieras av argumenten.

public bool Contains(double x, double y)
ParameterTypBeskrivning
xDoubleX för koordinaten.
yDoubleY för koordinaten.

Returvärde

Värde som indikerar om koordinaten är inuti begränsningsrutan.

Anmärkningar

Koordinater som ligger på gränsen för dettaExtent are anses omfattas av dettaExtent .

Se även


Contains(Extent)

Avgör om denna utsträckning innehåller argumentet.

public bool Contains(Extent extent)
ParameterTypBeskrivning
extentExtentEn annan utsträckning.

Returvärde

Värde, som anger om denna omfattning innehåller argumentet.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionArgument ärnull.
ArgumentExceptionSpatialReferenceSystem av denna omfattning och argumentet är båda intenull och inte lika med varandra.

Anmärkningar

Koordinater som ligger på gränsen för dettaExtent are anses omfattas av dettaExtent . Av denna anledning anses lika omfattningar innehålla varandra.

Se även


Contains(IGeometry)

Avgör om denna utsträckning innehåller argumentet.

public bool Contains(IGeometry geometry)
ParameterTypBeskrivning
geometryIGeometryEn geometri att testa för inneslutning.

Returvärde

Värde, som anger om denna omfattning innehåller argumentet.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionArgument ärnull.
ArgumentExceptionSpatialReferenceSystem av denna omfattning och argumentet är båda intenull och inte lika med varandra.

Anmärkningar

Koordinater som ligger på gränsen för dettaExtent are anses omfattas av dettaExtent .

Se även