Extent.Extent

Extent()

Skapar ny instans.

public Extent()

Se även


Extent(SpatialReferenceSystem)

Skapar ny instans.

public Extent(SpatialReferenceSystem srs)
ParameterTypBeskrivning
srsSpatialReferenceSystemSpatialReferenceSystem förknippas med denna omfattning. Kan varanull för att indikera att SRS är okänd.

Se även


Extent(double, double, double, double, SpatialReferenceSystem)

Skapar ny instans.

public Extent(double xMin, double yMin, double xMax, double yMax, SpatialReferenceSystem srs = null)
ParameterTypBeskrivning
xMinDoubleMinsta X-värde.
yMinDoubleMinsta Y-värde.
xMaxDoubleMaximalt X-värde.
yMaxDoubleMaximalt Y-värde.
srsSpatialReferenceSystemSpatialReferenceSystem förknippas med denna omfattning. Kan varanull för att indikera att SRS är okänd.

Se även