Extent.Intersects

Intersects(Extent)

Bestämmer om denna utsträckning skär med argumentet.

public bool Intersects(Extent extent)
ParameterTypBeskrivning
extentExtentEn annan utsträckning.

Returvärde

Värde, som indikerar om denna utsträckning korsar argumentet.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionArgument ärnull.
ArgumentExceptionSpatialReferenceSystem av denna omfattning och argumentet är båda intenull och inte lika med varandra.

Se även


Intersects(IGeometry)

Bestämmer om denna utsträckning skär med argumentet.

public bool Intersects(IGeometry geometry)
ParameterTypBeskrivning
geometryIGeometryEn geometri att testa för korsning

Returvärde

Värde, som indikerar om denna utsträckning korsar argumentet.

Undantag

undantagskick
ArgumentNullExceptionArgument ärnull.
ArgumentExceptionSpatialReferenceSystem av denna omfattning och argumentet är båda intenull och inte lika med varandra.

Se även