Class Feature

Feature class

En geografisk egenskap som består av en geometri och användardefinierade attribut.

public class Feature

Egenskaper

namn Beskrivning
Geometry { get; set; } Hämtar eller ställer in funktionens geometri. Kan inte varanull , använda sig avNull för att indikera saknad geometri.

Metoder

namn Beskrivning
CopyValues(Feature) Kopierar värden för attribut från en annan funktion.
GetValue(string) Hämtar värdet av ett attribut.
GetValue<T>(string) Hämtar värdet av ett attribut.
GetValueOrDefault(string, object) Hämtar värdet av ett attribut, ellerDefaultValue om värdet är inställt ellernull .
GetValueOrDefault<T>(string) Hämtar värdet av ett attribut, ellerDefaultValue om värdet är inställt ellernull .
GetValueOrDefault<T>(string, object) Hämtar värdet av ett attribut, ellerDefaultValue om värdet är inställt ellernull .
GetValues(object[], object) Returnerar värdena för alla attribut i en array.
GetValuesDump(object) Returnerar värdena för alla attribut i en array. Överväg att användaGetValues metod för att undvika ytterligare minnesallokering.
GetValuesList<T>(string, string) Hämtar värdena för en attributsekvens som en lista.
IsValueNull(string) Bestämmer om det angivna attributet uttryckligen har ställts in pånull värde.
IsValueSet(string) Kontrollerar om attributvärdet är inställt i den här funktionen.
SetValue<T>(string, T) Anger ett nytt värde för ett attribut.
SetValueNull(string) Anger värdet för attributet tillnull .
SetValues(object[]) Anger nya värden för alla attribut. Överväg också att användaCopyValues metod för att effektivisera inställningsvärden i ett anrop.
UnsetValue(string) Tar bort attributvärdet från denna funktion.

Se även