Class FeatureAttribute

FeatureAttribute class

Ett attribut för enFeature .

public class FeatureAttribute

Konstruktörer

namnBeskrivning
FeatureAttribute(string, AttributeDataType)Initierar en ny instans avFeatureAttribute class.
FeatureAttribute(string, AttributeDataType, bool)Initierar en ny instans avFeatureAttribute class.

Egenskaper

namnBeskrivning
CanBeNull { get; set; }Får ett värde som indikerar om denna instans kan vara null.
CanBeUnset { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde som anger om värdet för detta attribut kan utelämnas.
DataType { get; set; }Hämtar datatypen för attributet.
DefaultValue { get; set; }Hämtar eller ställer in ett värde för attributet, som indikerar saknad data.
HasCustomDefaultValue { get; }Får ett värde som anger om det fördefinierade standardvärdet för detta attribut åsidosattes med ett anpassat värde.
IsLocked { get; }Får ett värde som indikerar om detta attribut är låst.
Name { get; set; }Hämtar namnet på attributet.
Precision { get; set; }Hämtar eller ställer in maximalt antal decimalsiffror att lagra.
Width { get; set; }Hämtar eller ställer in högsta tillåtna bredd på teckenrepresentation av attributet.

Metoder

namnBeskrivning
Lock()Låser detta attribut.
override ToString()Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.

Se även