Class FeatureAttributeCollection

FeatureAttributeCollection class

AFeatureAttributeCollection definierar vilka attribut som är tillgängliga för enFeature .

public sealed class FeatureAttributeCollection : IEnumerable<FeatureAttribute>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Får antalet attribut i enFeature .
IsLocked { get; }Får ett värde som indikerar om denna attributsamling är låst.
Item { get; set; }Hämtar eller ställer inFeatureAttribute vid angivet index.
Item { get; }Hämtar eller ställer inFeatureAttribute med ett angivet namn.

Metoder

namnBeskrivning
Add(FeatureAttribute)Lägger till ett attribut till samlingen.
Contains(string)Bestämmer om attributsamlingen innehåller ett attribut med det angivna namnet.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
IndexOf(string)Söker efter attributet och returnerar dess nollbaserade index.
Lock()Låser denna attributsamling för att förhindra ytterligare ändringar.
Remove(int)Tar bort attributet från samlingen.
Remove(string)Tar bort attributet från samlingen.

Se även