Class FeatureStyle

FeatureStyle class

Den abstrakta rotklassen för funktionsstilshierarkin.

public abstract class FeatureStyle : IFeatureStyle

Egenskaper

namnBeskrivning
static Null { get; }Får en instans av nollstil.

Se även