FileDriver.CanCreateDatasets

FileDriver.CanCreateDatasets property

Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan skapa datauppsättningar.

public abstract bool CanCreateDatasets { get; }

Fastighetsvärde

true , om den här drivrutinen kan skapa datauppsättningar; annat,false .

Se även