FileDriver.CanCreateLayers

FileDriver.CanCreateLayers property

Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan skapa vektorlager.

public abstract bool CanCreateLayers { get; }

Fastighetsvärde

true , om den här drivrutinen kan skapa vektorlager; annat,false .

Se även