FileDriver.CanOpenLayers

FileDriver.CanOpenLayers property

Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan öppna vektorlager.

public abstract bool CanOpenLayers { get; }

Fastighetsvärde

true , om den här drivrutinen kan öppna vektorlager; annat,false .

Se även