FileDriver.CreateLayer

CreateLayer(string)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även


CreateLayer(AbstractPath)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även


CreateLayer(string, DriverOptions)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(string path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även


CreateLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även


CreateLayer(string, SpatialReferenceSystem)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(string path, SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Rumsligt referenssystem stöds inte av drivrutinen. AnvändSupportsSpatialReferenceSystem för att kontrollera om det rumsliga referenssystemet stöds.

Se även


CreateLayer(AbstractPath, SpatialReferenceSystem)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Rumsligt referenssystem stöds inte av drivrutinen. AnvändSupportsSpatialReferenceSystem för att kontrollera om det rumsliga referenssystemet stöds.

Se även


CreateLayer(string, DriverOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public VectorLayer CreateLayer(string path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Rumsligt referenssystem stöds inte av drivrutinen. AnvändSupportsSpatialReferenceSystem för att kontrollera om det rumsliga referenssystemet stöds.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även


CreateLayer(AbstractPath, DriverOptions, SpatialReferenceSystem)

Skapar lagret och öppnar det för att läggas till.

public abstract VectorLayer CreateLayer(AbstractPath path, DriverOptions options, 
    SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.
spatialReferenceSystem SpatialReferenceSystem Rumsligt referenssystem.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
GisException Det gick inte att skriva funktionen till filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Rumsligt referenssystem stöds inte av drivrutinen. AnvändSupportsSpatialReferenceSystem för att kontrollera om det rumsliga referenssystemet stöds.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte skapa vektorlager (seCanCreateLayers).

Se även