EditLayer

EditLayer(string, DriverOptions)

Öppnar ett lager för redigering.

public VectorLayer EditLayer(string path, DriverOptions options = null)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.

Se även


EditLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar ett lager för redigering.

public virtual VectorLayer EditLayer(AbstractPath path, DriverOptions options = null)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte redigera lager.
IOException Ett I/O-fel uppstod.

Anmärkningar

Föraren skapar ett inre lager med alla funktioner. Men vi har möjlighet att använda diskutrymme istället RAM. Det finns drivrutiner för mer optimal användning av resurser (se den specifika drivrutinsdokumentationen). Även drivrutinen kan redigera ett lager om den kan skapa och öppna lagren.

Se även