OpenDataset

OpenDataset(string)

Öppnar datasetet.

public Dataset OpenDataset(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till datasetet.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa datauppsättningen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även


OpenDataset(AbstractPath)

Öppnar datasetet.

public Dataset OpenDataset(AbstractPath path)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till datasetet.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa datauppsättningen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även


OpenDataset(string, DriverOptions)

Öppnar datasetet.

public Dataset OpenDataset(string path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till datasetet.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa datauppsättningen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även


OpenDataset(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar datasetet.

public virtual Dataset OpenDataset(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till datasetet.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa datauppsättningen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även