OpenLayer

OpenLayer(string)

Öppnar lagret för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(string path)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna vektorlager (seCanOpenLayers).

Se även


OpenLayer(AbstractPath)

Öppnar lagret för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna vektorlager (seCanOpenLayers).

Se även


OpenLayer(string, DriverOptions)

Öppnar lagret för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(string path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna vektorlager (seCanOpenLayers).

Se även


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar lagret för läsning.

public abstract VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till filen.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa funktionen från filen.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna vektorlager (seCanOpenLayers).

Se även