FileDriver.SupportsSpatialReferenceSystem

FileDriver.SupportsSpatialReferenceSystem method

Bestämmer om specificerat rumsligt referenssystem stöds av drivrutinen.

public abstract bool SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem spatialReferenceSystem)
ParameterTypBeskrivning
spatialReferenceSystemSpatialReferenceSystemRumsligt referenssystem.

Returvärde

Booleskt värde, som indikerar om specificerat rumsligt referenssystem stöds av drivrutinen. null anses stöds av alla drivrutiner.

Anmärkningar

Om det rumsliga referenssystemet inte stöds, och du skickar det tillCreateLayer metod, aNotSupportedException kommer att kastas.

Se även