Class GeoConvert

GeoConvert class

Konverterar koordinater till/från de olika formaten.

public static class GeoConvert

Metoder

namnBeskrivning
static AsPointText(IPoint, PointFormats)Returnerar den beräknade positionen som en sträng i det angivna formatet.
static AsPointText(double, double, PointFormats)Returnerar den beräknade positionen som en sträng i det angivna formatet.
static ParsePointText(string)Konverterar strängen som innehåller сordinater till IPoint-objekt.
static TryParsePointText(string, out IPoint)Konverterar strängen som innehåller koordinater till IPoint-objekt. Ett returvärde anger om konverteringen lyckades eller misslyckades.

Se även