Class GisException

GisException class

Undantaget som skapas när ett fel inträffar under GIS-databehandling.

public class GisException : Exception

Konstruktörer

namn Beskrivning
GisException() Initierar en ny instans avGisException class.
GisException(string) Initierar en ny instans avGisException class.
GisException(string, Exception) Initierar en ny instans avGisException class.

Se även