Class GisException

GisException class

Undantaget som skapas när ett fel inträffar under GIS-databehandling.

public class GisException : Exception

Konstruktörer

namnBeskrivning
GisException()Initierar en ny instans avGisException class.
GisException(string)Initierar en ny instans avGisException class.
GisException(string, Exception)Initierar en ny instans avGisException class.

Se även