GisException.GisException

GisException()

Initierar en ny instans avGisException class.

public GisException()

Se även


GisException(string)

Initierar en ny instans avGisException class.

public GisException(string message)
ParameterTypBeskrivning
messageStringMeddelandet som beskriver felet.

Se även


GisException(string, Exception)

Initierar en ny instans avGisException class.

public GisException(string message, Exception inner)
ParameterTypBeskrivning
messageStringMeddelandet som beskriver felet.
innerExceptionUndantaget som är orsaken till det aktuella undantaget.

Se även