Interface IAttributesConverter

IAttributesConverter interface

En anpassad omvandlare för lagerattribut.

public interface IAttributesConverter

Metoder

namn Beskrivning
ModifyAttribute(FeatureAttribute, AttributesConverterActions) Justerar enFeatureAttribute efter behov för mållagret.

Se även