Interface IAttributesConverter

IAttributesConverter interface

En anpassad omvandlare för lagerattribut.

public interface IAttributesConverter

Metoder

namnBeskrivning
ModifyAttribute(FeatureAttribute, AttributesConverterActions)Justerar enFeatureAttribute efter behov för mållagret.

Se även