Interface IFeatureStyle

IFeatureStyle interface

Gränssnittsrotklassen för funktionsstilshierarkin.

public interface IFeatureStyle

Se även