Class License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namnBeskrivning
License()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
SetLicense(Stream)Licensierar komponenten.
SetLicense(string)Licensierar komponenten.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att hitta en licensfil med namnet MyLicense.lic i mappen som innehåller komponenten, i mappen som innehåller den anropande assembly, i mappen av assembly och sedan entry inbäddade resurser för den anropande församlingen.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");


[Visual Basic]

Dim license As license = New license
License.SetLicense("MyLicense.lic")

Se även