Class Metered

Metered class

Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.

public class Metered

Metoder

namnBeskrivning
static GetConsumptionCredit()Får konsumtionskredit
static GetConsumptionQuantity()Får förbrukningsfilstorlek
static ResetMeteredKey()Tar bort tidigare installationslicens
static SetMeteredKey(string, string)Ställer in mätt offentlig och privat nyckel

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att ställa in mätt offentlig och privat nyckel

[C#]

Metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Metered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

Se även