Class NumericFormat

NumericFormat class

NumericFormat används för att formatera vanliga numeriska typer i text.

public abstract class NumericFormat

Egenskaper

namnBeskrivning
static RoundTrip { get; }Konverterar och försöker säkerställa att ett numeriskt värde som konverteras till en sträng tolkas tillbaka till samma numeriska värde.

Metoder

namnBeskrivning
static Flat(int)Konverterar ett tal till en fast punkttext utan en vetenskaplig notation.
static General(int)Konverterar ett tal till det mer kompakta av antingen fixpunkts- eller vetenskaplig notation, beroende på typen av siffra och om en precisionsspecifikator finns. Rekommenderas att använda.

Anmärkningar

Det finns tre typer avNumericFormat : Allmänt - fast punkt eller vetenskaplig notation. Ett visst antal siffror är signifikanta. RoundTrip - fast punkt eller vetenskaplig notation. Max antal siffror är signifikanta. Platt - fast punktnotation. Ett visst antal siffror är signifikanta. ANumericFormat kan ställas in påIGeometry viaAsText för att specificera det numeriska formatet vid översättning av geometri till dess välkända text (WKT) representation.

Se även