Enum PointFormats

PointFormats enumeration

PointFormats används för att konvertera koordinater i text.

public enum PointFormats

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
DecimalDegrees0Decimalgrader (DD) format.
DegreeMinutesSeconds1Degree Minutes Seconds (DMS) format.
DegreeDecimalMinutes2Degree Decimal Minutes (DDM) format.
GeoRef3World Geographic Reference System.
Mgrs4Military Grid Reference System med WGS 84 datum.
Usng5United States National Grid med WGS 84 datum.

Se även