Class PrecisionModel

PrecisionModel class

PrecisionModel anger ett antal signifikanta siffror i en koordinat.

public abstract class PrecisionModel : IEquatable<PrecisionModel>

Egenskaper

namnBeskrivning
static Exact { get; }Returnerar en exakt precisionsmodell. Enligt exakt precisionsmodell är alla siffror i ett dubbelvärde signifikanta.
IsExact { get; }Får ett värde som indikerar om denna precisionsmodell är exakt.
IsRounding { get; }Får ett värde som indikerar om denna precisionsmodell är avrundning.
abstract SignificantDigits { get; }Får ett antal signifikanta siffror i en precisionsmodell om den är avrundad.

Metoder

namnBeskrivning
static Rounding(int)Returnerar en avrundningsprecisionsmodell. Enligt avrundningsprecisionsmodellen är endast ett begränsat antal siffror signifikanta.
override Equals(object)Anger om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
Equals(PrecisionModel)Anger om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
override GetHashCode()Fungerar som standard hash-funktion.
operator ==Implementerar operatorn ==.
operator !=Implementerar operatorn !=.

Anmärkningar

Det finns två typer av PrecisionModel: ExaktPrecisionModel (alla siffror är signifikanta); AvrundadPrecisionModel (något antal siffror är signifikanta). APrecisionModel kan ställas in påVectorLayer viaDriverOptions för att runda koordinater när man skriver eller läser geometrier.

Se även