Class RasterDriver

RasterDriver class

En drivrutin för ett specifikt rasterbaserat format.

public abstract class RasterDriver : Driver

Egenskaper

namnBeskrivning
abstract CanOpenLayers { get; }Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan öppna rasterlager.

Metoder

namnBeskrivning
OpenLayer(AbstractPath)Öppnar lagret för läsning.
OpenLayer(string)Öppnar lagret för läsning.
abstract OpenLayer(AbstractPath, RasterDriverOptions)Öppnar lagret för läsning.
OpenLayer(string, RasterDriverOptions)Öppnar lagret för läsning.

Se även